Healing

i-terapi.no


INTEGRALTERAPEUT

Ingvill Lillethun

Hva er healing?

Norsk spiritualistisk healerforbund NSFH forklarer healing slik:


•Healing er en prosess som hjelper mennesker (eller dyr) til å bli bedre eller friske. Healing hjelper på alle kroppens fire deler. Det fysiske menneske, det

emosjonelle menneske (følelser), det mentale menneske (tanker) og det spirituelle menneske (tro og åndelighet).


•Healingen skjer ved hjelp av en åndelig/energetisk kontakt mellom healer, klient og den naturlige åndeverden som er der for å hjelpe oss. Åndene/energiene er positive, kjærlige, intelligente og ønsker å gi healing til de som mottar dette.


•Healing er en naturlig evne. Muligheten for healing kan læres og utvikles av alle mennesker.

Med mine ord vil jeg si at gjennom hendene mine strømmer en positiv kjærlighetsenergi. Jeg låner bort hendene til den universelle kjærlighetskraft, eller livsenergiene som mange vil kalle for Gud.  Trosaspektet er en viktig del av terapien. Hvem vi henvender oss for å be om hjelp, blir avklart i en innledende samtale i integralterapien.

Copyright © All Rights Reserved